Scurt Istoric

Societatea comercială Micos Construct 2004 SRL, Constanţa este înfiinţată în anul 2004 sub forma de societate cu capital privat.

În domeniul de activitate pe care-l desfasoară SC Micos Construct 2004 SRL, se situează pe unul din primele locuri între firmele cu acelaşi profil în ceea ce priveste calitatea, competenţa, garanţia unei bune execuţii şi respectarea termenelor de execuţie încheiate cu beneficiarii lucrărilor. Toate acestea duc la capabilitatea de a îndeplini cerinţele clientilor.

Lucrările sunt executate în conformitate cu prevederile Legii nr. 10 / 1995 – Legea calităţii în construcţii, a Standardelor şi Normelor tehnice în vigoare, a caietelor de sarcini, fapt consemnat prin întocmirea şi semnarea Proceselor Verbale de recepţie la terminarea proceselor de producţie .

Obiect de activitate

 • CAEN 4120 – Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale.
  • Construcţii civile.
  • Construcţii şi confecţii metalice.
  • Reamenajări interioare, amenajări exterioare, consolidări.
 • CAEN 4399 – Alte lucrări speciale de construcţii – lucrări de hidroizolaţii.
  • Lucrări de învelitori, şarpante şi terase.
 • CAEN 4322 – Lucrări de instalaţii sanitare, de incălzire şi de aer consiţionat.
  • Instalaţii sanitare, electrice, termice şi de ventilaţie.
  • Centrale termice: montaj şi reparaţii.

Personal

Personalul societătii este constituit din personal calificat pentru lucrări de construcţii civile şi amenajări..

 • specialişti - ingineri şi economişti - cu vastă experienţa în domeniu şi deţinători de certificate care le atestă competenţa în: coordonarea tehnică a lucrarilor (RTE), control tehnic de calitate (RCQ), auditor intern - management calitate şi mediu , diriginţi de şantier, responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (R.S.V.T.I) , evaluator de risc în Sănătate şi Securitate în Muncă
 • maiştri specializaţi în toate procesele desfăşurate de firmă;
 • muncitori permanenţi, calificaţi în meserie - dulgheri, fierari - betonişti, zidari, rigipsari, zugravi, tâmplari, instalatori sanitari şi termici, electricieni, sudori;
 • conducători auto şi utilaje, macaragii – care periodic participă la cursuri de instruire, perfecţionare şi reatestare/reautorizare în domeniile reglementate prin norme şi legislaţie.

Autorizaţii şi certificări

 • Certificat Sistem de Management al Calitatii - Quality Cert Standard de referinta : SR EN ISO 9001 : 2008
 • Autorizatie de functionare din punct de vedere al protectiei muncii

Descarcă Certificat ISO Descarcă Autorizaţie Funcţionare
(Protecţia Muncii)
© 2011 SC MICOS CONSTRUCT 2004 SRL • str. Ştefăniţă Vodă, nr.69, Constanţa 900402, România • Tel: 0241.672.722 / 0341.101.495 • Fax: 0341.101.496 Web Design Soft-Manager.Ro